COM_CHANGERINE_SYSMSG_NOJS
  „Váš partner pro svěží změnu na pracovišti i v profesním životě.“

 

Outplacement je služba, která pomáhá společnostem zvládnout organizační změny spojené s propouštěním.

Propouštění z organizačních důvodů je velmi náročná situace pro všechny dotčené skupiny, ať už jde o zaměstnavatele, zaměstnance či představitele odborů nebo úřady práce a další externí subjekty, jako jsou odběratelé, dodavatelé, média či různé instituce v regionu. Propouštět se dá velkoryse, formálně, zbaběle, koncepčně – ale také dokonce i společensky odpovědně. K posledně zmíněnému způsobu napomáhá koncept tzv. outplacementu.

Cílem outplacementu podpořit pozitivní image společnosti jako zodpovědného zaměstnavatele, který se stará o své zaměstnance i v době, kdy je s nimi nutno ukončit pracovní vztah pro nadbytečnost.

Můžeme nabídnout již deset let zkušeností s realizací této služby v ČR i na Slovensku. Naši konzultanti – partneři, v čele s Mgr. Klárou Lichou, která je certifikovanou konzultantkou pro outplacemement a kariérové poradenství udělené renomovanou americkou společností Lee Hecht Harrison, byli mezi prvními, kdo svým zákazníkům tento servis nabídli a realizovali jej v ČR i na Slovensku.

Ke dnešnímu dni našimi programy prošly tisíce klientů. Tam, kde lze monitorovat úspěšnost, tj. rychlost nalezení nového zaměstnání nebo procento zaměstnaných lidí, dosahujeme velmi dobrých výsledků. Máme-li možnost pracovat s klientem tři a více měsíců, pak se úspěšnost našich klientů s opětovným nalezením nového uplatnění pohybuje mezi 60 a 90%.

propousteni

Je třeba zdůraznit, že celý program má charakter stavebnice, v níž lze prvky kombinovat, redukovat nebo naopak doplňovat podle konkrétní potřeby a finančních zdrojů daného zákazníka a individuálních potřeb klientů (účastníků programu). Optimální sestava a rozsah projektu jsou připravovány v souladu s informacemi a momentální situací společnosti, která služby poptává. Jsou výsledkem jednání se zákazníkem (sponzorem programu).

Na základě našich bohatých zkušeností jak s individuálními programy outplacementu pro manažery od nižších až po top pozice, tak s projekty majícími charakter hromadných propouštění (např. v důsledku následujících změn: fúze společností, relokace výroby, vytvoření centra sdílených finančních služeb pro několik zemí, centralizace účetních služeb v rámci ČR, outsourcing IT služeb,…) nabízíme širokou pomoc a podporu Vaší společnosti i jejím zaměstnancům v období zásadních změn. Naším cílem je poskytování outplacementu „na míru“ dle potřeb i daného rozpočtu zákazníka v jakékoli oblasti průmyslu i lokalitě v rámci ČR a SR.

Outplacement realizují zkušení senior konzultanti, kteří mají praxi jak na různých specializovaných a manažerských pozicích ve společnostech tak v poradenství. Všichni mají VŠ vzdělání, absolvovali speciální výcvik pro outplacement a mohou nabídnout i dostatečné životní zkušenosti.

V rámci outplacementu Vám konkrétně nabízíme následující služby:

  • Pomoc s přípravou pracovněprávních dokumentů – interní směrnice, odstupné, výpovědi, dohody, oznámení úřadu práce atd.
  • Všestrannou pomoc při plánování a přípravě organizačních změn a jejich komunikace vně i uvnitř společnosti dle komunikačního plánu.
  • Trénink manažerů zaměřený na zvládnutí krizových situací, komunikaci v období změn a oznamování negativních informací – „Jak zvládnout setkání za účelem předávání výpovědí“.
  • Podporu a poradenství managementu v době realizace organizačních změn.
  • Přítomnost konzultantů v době oznámení změny a při předávání výpovědí. Cílem je poskytnout psychologickou pomoc propouštěným a podpořit managery v obtížné situaci.
  • Péči o odcházející zaměstnance ze všech úrovní pracovních pozic, jimž jsou rušena pracovní místa a stojí před důležitým krokem – najít si nové pracovní uplatnění. Ukážeme jim, jak se pohybovat efektivně na trhu pracovních příležitostí, posílíme jejich sebevědomí a naučíme je prezentovat a obhájit svoje dovednosti a kompetence. Pomůžeme jim pochopit a prakticky používat projektový přístup při hledání nového uplatnění.
  • Péči o zůstávající zaměstnance ve formě workshopů a seminářů zaměřených na zvládnutí změny a budování osobní odolnosti.