COM_CHANGERINE_SYSMSG_NOJS
  „Váš partner pro svěží změnu na pracovišti i v profesním životě.“

 

  

  

KDY TUTO SLUŽBU VYUŽÍT?

 • Byli jste propuštěni ze zaměstnání a hledáte nové pracovní uplatnění
 • Skončili jste studium na střední či vysoké škole a hledáte práci
 • Chcete se vrátit do práce po mateřské či rodičovské dovolené
 • Sami jste se rozhodli pro změnu v kariéře a chcete postupovat efektivně
 • Nejste si jisti, zda skutečně děláte práci, která vás baví a kde využijete všechny svoje silné stránky
 • Chcete vědět, pro jakou práci máte talent
 • Chcete rozpoznat a pojmenovat svoje schopnosti
 • Chcete si budovat dobré jméno na trhu práce
 • Chcete se naučit řídit svoji kariéru
 • Rozhodujete se, zda přijmout nabídku k povýšení ve stávajícím zaměstnání
 • Nastupujete do nového místa a chcete být připraveni
 • Jdete na interview a chcete se připravit
 • Chcete sestavit profesní životopis nebo motivační dopis a nevíte, jak na to
 • Chcete oslovit potencionální zaměstnavatele a nevíte, jak a kdo jsou ti správní
 • Chcete vstoupit do kontaktu s personální společností, ale nevíte, kde jsou a co od nich očekávat

... pokud odpovíte na některou z výše uvedených možností ANO a patříte do některé z níže uvedených skupin,...

  

KOMU JE URČENA?

 • Všem, kdo chtějí umět zvládnout změnu v pracovním životě efektivně
 • Všem, kdo chtějí vidět ve změně radost a příležitost
 • Všem, kdo chtějí přistupovat ke změně aktivně

...pak přijďte a získejte informace a dovednosti potřebné ke zdárnému zvládnutí změny v kariéře:

  

CO MŮŽETE OČEKÁVAT?

 • Programy připravené na míru vašim potřebám a vaší situaci
 • Pracovněprávní poradenství – úřad práce, pracovní smlouvy, zkušební doba,...
 • Zjištění vašich kompetencí, silných stránek, osobnostních rysů
 • Sestavení vize kariéry
 • Určení vašeho profesního cíle/cílů
 • Přípravu kompletní písemné komunikační strategie – sestavení CV a motivačního dopisu v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce
 • Přípravu na interview v českém, německém i anglickém jazyce
 • Sestavení seznamu referenčních osob
 • Přehled personálních společností relevantních pro vaše hledání
 • Seznámení se všemi vhodnými metodami hledání práce
 • Sestavení přehledu potencionálních zaměstnavatelů a kontakty na ně
 • Nabídky konkrétních vhodných pracovních příležitostí
 • Setkání s profesionálem na recruitment a executive search, který s Vámi projde profesionálně vedené interview
 • Informace, jak vyžívat čas efektivně a tzv. neprokrastinovat
 • Sestavení individuálního akčního plánu – cesty za novým pracovním uplatněním

...spoustu konkrétních rad, doporučení, informací a zkušeností ...

  

KDO VÁM PORADÍ?

 • Senior konzultanti se specializací na poradenství při hledání práce s dlouhodobou zkušeností na manažerských pozicích i v poradenství

...profesionální, citliví, umějí naslouchat a naučit vás vše potřebné pro efektivní hledání práce

  

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

 • Kontaktním formulářem na našich www stránkách v sekci kontakty
 • Emailem: klara.licha@changerine.cz
 • Telefonicky: 731 440 351, Mgr. Klára Lichá