COM_CHANGERINE_SYSMSG_NOJS
  „Váš partner pro svěží změnu na pracovišti i v profesním životě.“

 

uvozovka
„Úspěch firmy pochází od těch, kteří poznají sami sebe, svoje silné stránky, hodnoty, a zároveň i to, jak dosáhnout nejlepší výkon."

‘Peter Drucker‘

Nabízíme vám výkonný manažerský nástroj, který vám pomůže poznat potenciál stávajících nebo budoucích zaměstnanců.

graf

Znáte své talenty v týmu a jejich předpoklady? Víte, jaké jsou silné stránky vašich podřízených pracovníků, na kterých můžete budovat váš úspěch, a slabší stránky pracovníků, kterým je lépe se vyhnout?

  

Diagnostika vám pomůže analyzovat intelektuální a manažerské předpoklady pracovníků pro různé typy činností, určí profesní předpoklady a charakteristické rysy osobnosti a také dokáže najít vaše talenty v týmu.

  

V čem vám tento nástroj může pomoci:

 • Výběr zaměstnanců (Klasický; AC/DC; 360◦)
 • Koučing zaměstnanců a manažerů
 • Rozvoj organizace
 • Zhodnocení výkonu
 • Identifikace a rozvoj talentů – správní lidé na správných místech
 • Identifikace potřeb vzdělávání a rozvoje
 • Motivování zaměstnanců – zvyšování spokojenosti (stabilita)
 • Dosažení harmonie pracovního a soukromého života
graf

Celý proces diagnostiky je rozdělen do 3 pilířů, které je možné testovat zvlášť nebo je kombinovat:

  

Chování: „JAK“

Znalosti a vědomosti jsou největšími modifikátory lidského chování. Prostřednictvím výsledků z měření systému Success Insights si člověk může uvědomit, pochopit a přizpůsobit svůj styl chování směrem k efektivní komunikaci a interakci se svým okolím. Měřené výsledky zvyšují kvalitu procesu výběru kandidátů tím, že jasně popisují, „JAK“ respondenti dosahují svých profesních výsledků. Jakým způsobem jednají a komunikují.

  

Hodnoty: „PROČ“

Hodnoty jsou motivátory našeho chování. Nutí a motivují nás k různým akcím. K našemu konání i nekonání. S detailní znalostí motivátorů svých zaměstnanců je můžete hned od počátku jejich pracovního vztahu udržovat a motivovat v souladu s jejich vnitřními motivátory a soustředit se na ně při jejich dalším rozvoji. Tato analýza pomáhá jak v procesu náboru zaměstnanců, tak v jejich pozdějším profesním i osobnostním rozvoji. Vše na základě toho, že víme, „PROČ“ jednotlivci jednají tak, jak jednají, projevují se a přemýšlí.

  

graf

Individuální schopnosti: „CO“

V této části hodnocení porovnáme výsledky naměřené v minulých pilířích a určíme ve formě zprávy, co je schopen respondent s těmito výsledky dosáhnout v konkrétní pozici, na kterou nastupuje. V našem případě bude mít formu zprávy pro nadřízeného.

  

Zpětná vazba

Při osobní schůzce dostane účastník podrobné vysvětlení, ve kterých položkách dosáhl jakých výsledků, která kombinace výsledků vypovídá o jeho silných a slabých stránkách. Tato kombinace napovídá, pro jaká povolání má vhodné předpoklady, nebo kterým by se měl vyhnout a kde za současného stavu rozvoje svých předpokladů může dosáhnout úspěchu. Jde o zmapování jeho osobních předpokladů. Pokud známe popis pozice, o kterou se testovaný uchází, můžeme s velkou pravděpodobností odhadnout, zda v ní může uspět. Nebo mu můžeme poradit, kde a v čem by mohl být úspěšnější a spokojenější. Pokud chce vytvořit svůj rozvojový plán v zaměstnání nebo povolání, které si vybral, pomůžeme mu naplánovat rozvoj jeho zjištěných silných stránek.

  

Způsob realizace

Respondent na základě instrukcí v klidu svého pracovního prostředí vyplní dotazníky, ke kterým dostane v předstihu přístupové údaje spolu s instrukcemi, jak postupovat. Následně bude vygenerována osobní zpráva a na základě této zprávy bude zpracována zpráva pro nadřízeného.

 • Vyplnění jednoho testu zabere 20 minut
 • Vyplnění všech 3 částí zabere 1 hodinu
 • Testování může probíhat v českém i anglickém jazyce a jiných jazykových mutacích
 • Zpětnou vazbu respondentovi může poskytnout buď konzultant CHANGERINE nebo vyškolený zástupce zadavatele
 • Celkově zabere realizace max. 3 pracovní dny

  

Zaškolení vašich pracovníků

Provedeme školení vašich pracovníků, aby byli schopni číst a interpretovat výsledné zprávy. Časová náročnost školení je 2 dny.