COM_CHANGERINE_SYSMSG_NOJS
  „Váš partner pro svěží změnu na pracovišti i v profesním životě.“

 

  

  

KONZULTACE:

 • příprava pracovních řádů, kolektivních smluv, personálních směrnic a vzorů všech pracovněprávních dokumentů
 • výklady platných i připravovaných pracovněprávních předpisů včetně odpovědí na konkrétní dotazy z personalistické praxe

  

ŠKOLENÍ:

školení pro zaměstnance HR, management a ostatní vedoucí zaměstnance na všech úrovních řízení:

 • Změny pracovněprávních předpisů od 1. 1. 2012

  (prodloužení zkušební doby u vedoucích zaměstnanců; možnost sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas; prodloužení a opakované sjednávání pracovního poměru na dobu určitou; odstupňování odstupného; nový výpovědní důvod – porušení i léčebného režimu zvlášť hrubým způsobem; zvýšení rozsahu dohody o provedení práce; možnost dočasného přidělení k výkonu práce u jiného zaměstnavatele; změny v oblasti pracovní doby a čerpání dovolené; změny v nemocenském pojištění; změny zákona o zaměstnanosti)

 • Zákoník práce v praxi manažerů a vedoucích zaměstnanců

  (právní úprava vztahující se k praxi manažerů a vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení; vznik, změny a skončení pracovního poměru; povinnosti zaměstnanců a jejich porušování; práce přesčas; dovolená)

 • Zákoník práce pro HR:

  I. Vznik, změny a rozvázání pracovního poměru

  II. Pracovní doba a odměňování