COM_CHANGERINE_SYSMSG_NOJS
  „Váš partner pro svěží změnu na pracovišti i v profesním životě.“

Pro přihlášení na akci vyplňte formulář a odešlete

Termín:   


Jméno a příjmení (vyžadováno):   


Pracovní pozice ve společnosti (vyžadováno):   


Firma (vyžadováno):   


IČ (vyžadováno):   


Email (vyžadováno):   


Váš telefon:   


Vaše zpráva:


Jsem informován/a, že všechny mnou zadané osobní údaje ve výše uvedeném formuláři budou zpracovávány společností CHANGERINE s.r.o., IČ: 248 49 821, se sídlem Podolská 348/88, 147 00 Praha 4 a dále jakoukoli třetí osobou spolupracující na pořádání výše uvedené akce, a to za účelem realizace smluvních vztahů a právních vztahů / jednání souvisejících. Dále jsem informován/a, že výše uvedená společnost a s ní spolupracující třetí osoba je oprávněna mi v důsledku smluvního vztahu zasílat obchodní a propagační sdělení, a to do doby, kdy sdělím této společnosti/příslušné třetí osobě, že nesouhlasím s dalším zasíláním těchto sdělení, a to e-mailem na adresu: klara.licha@changerine.cz.